Πολιτική εγγυήσεων

Η εταιρεία World of Energy προσφέρει εγγύηση σωστής λειτουργίας για τους περισσότερους τύπους συσσωρευτών, φορτιστών, εκκινητών και υπολοίπων προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Η εγγύηση (αν υπάρχει) αναγράφεται στις πληροφορίες του εκάστοτε τύπου μπαταρίας και ισχύει αυστηρά στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η βλάβη οφείλεται μόνο στην μπαταρία. Πριν από οποιαδήποτε αντικατάσταση προϊόντος από εγγύηση θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο αντίστοιχος τεχνικός έλεγχος στην έδρα μας. Τα προϊόντα προς έλεγχο αποστέλλονται στην έδρα μας με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

Εγγύηση 24 μήνες

Για τους πρώτους 12 μήνες παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100% . Για τους υπόλοιπους 12 μήνες παρέχεται κάλυψη που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας αγοράς .

Εγγύηση 12 μήνες

Παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100% για τους πρώτους 12 μήνες.

Παρέχεται εγγύηση

  • Σε μπαταρίες που έχουν κομμένη γέφυρα
  • Σε μπαταρίες που έχουν βραχυκυκλωμένο στοιχείο

Δεν παρέχεται εγγύηση

  • Σε μπαταρίες παραμελημένες από υγρά εφόσον είναι ανοιχτού τύπου η έχουμε χρήση ακατάλληλων υγρών στην πλήρωση
  • Σε μπαταρίες που το όχημα που έχουν τοποθετηθεί έχει βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος π.χ. υπερφόρτωση ή ηλεκτρικές απώλειες
  • Σε μπαταρίες που παραμένουν σε ακινησία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα
  • Σε μπαταρίες που είναι αλλοιωμένος ο κωδικός εγγύησης
  • Σε μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας που τοποθετούνται εσφαλμένα σε σχέση με την προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή
  • Σε μπαταρίες που έχουν οποιοδήποτε σπάσιμο
  • Σε μπαταρίες μοτό. Κανένα εργοστάσιο δεν καλύπτει τα καταστήματα.
  • Σε μπαταρίες που έχουν προετοιμαστεί από τον τελικό καταναλωτή και όχι από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.